องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการจิตอาสาทำความดีรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 [15 กันยายน 2564]
กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ [10 กันยายน 2564]
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซ่อมแซมถนนชำรุด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้ทางสัญจรภายในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ [2 กันยายน 2564]
กิจกรรมประจำทุกวันพุธตามนโยบายผู้บริหารฯ (แอโรบิคเพื่อสุขภาพ) [1 กันยายน 2564]
งานกองช่าง และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ [26 สิงหาคม 2564]
กิจกรรมประจำทุกวันพุธตามนโยบายผู้บริหารฯ โดยการทำกิจกรรม 5 ส. ภายในสำนักงาน [25 สิงหาคม 2564]
กิจกรรมประจำทุกวันพุธตามนโยบายผู้บริหารฯ (แอโรบิคเพื่อสุขภาพ) [18 สิงหาคม 2564]
กิจกรรมประจำทุกวันพุธตามนโยบายผู้บริหารฯ (ซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานและการให้บริหารของสถานที่แยกกักตัวผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019) [11 สิงหาคม 2564]
โครงการปลูกต้นไม้ล้ำค่า คืนป่าให้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2564 [28 กรกฎาคม 2564]
การตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)ประจำปี พ.ศ.2564 [22 กรกฎาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 381 - 390 (ทั้งหมด 447 รายการ)