องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 88 หมู่ที่ 4 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40110 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4330-6130

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 104
account_box สมาชิกสภา อบต.
นายสังวร สุดโต
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
โทร : 089-7441423
นายสังวร สุดโต
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
โทร : 089-7441423
นายทองพูล โสภาลี
รองประธานสภา อบต.แคนเหนือ
โทร : 087-8649705
นายทองพูล โสภาลี
รองประธานสภา อบต.แคนเหนือ
โทร : 087-8649705
นายประพัทธ์ ทีทา
เลขานุการสภา อบต.แคนเหนือ
โทร : 095-2816807
นายประพัทธ์ ทีทา
เลขานุการสภา อบต.แคนเหนือ
โทร : 095-2816807
นายสนั่น เตโพธิ์
ส.อบต.หมู่ 1
โทร : 097-1970751
นายสนั่น เตโพธิ์
ส.อบต.หมู่ 1
โทร : 097-1970751
นางวนิดา ใสจูง
ส.อบต.หมู่ 2
โทร : 099-0424591
นางวนิดา ใสจูง
ส.อบต.หมู่ 2
โทร : 099-0424591
นายอินตา มั่นยืน
ส.อบต.หมู่ 3
โทร : 094-2809022
นายอินตา มั่นยืน
ส.อบต.หมู่ 3
โทร : 094-2809022
นายวสันต์ หวานจิต
ส.อบต.หมู่ 2
โทร : 094-2809022
นายวสันต์ หวานจิต
ส.อบต.หมู่ 2
โทร : 094-2809022
นายสายทอง ธาตุดี
ส.อบต.หมู่ 4
โทร : 080-4195350
นายสายทอง ธาตุดี
ส.อบต.หมู่ 4
โทร : 080-4195350
นายเสถียร ใสทอง
ส.อบต.หมู่ 4
โทร : 080-4039214
นายเสถียร ใสทอง
ส.อบต.หมู่ 4
โทร : 080-4039214
นายอุทัย บางปา
ส.อบต.หมู่ 5
โทร : 088-0612342
นายอุทัย บางปา
ส.อบต.หมู่ 5
โทร : 088-0612342
นายรัตนชัย ทีทา
ส.อบต.หมู่ 5
โทร : 088-0612342
นายรัตนชัย ทีทา
ส.อบต.หมู่ 5
โทร : 088-0612342
นายทองคำ กุลวงษ์
ส.อบต.หมู่ 6
โทร : 099-2273355
นายทองคำ กุลวงษ์
ส.อบต.หมู่ 6
โทร : 099-2273355
นายวสุรัตน์ ภาวะโคตร
ส.อบต.หมู่ 6
โทร : 093-5674646
นายวสุรัตน์ ภาวะโคตร
ส.อบต.หมู่ 6
โทร : 093-5674646
นายวันเชา สมีนาง
ส.อบต.หมู่ 7
โทร : 085-9273764
นายวันเชา สมีนาง
ส.อบต.หมู่ 7
โทร : 085-9273764
นายเอี่ยม วงษ์ละคร
ส.อบต.หมู่ 7
โทร : 084-7857869
นายเอี่ยม วงษ์ละคร
ส.อบต.หมู่ 7
โทร : 084-7857869
นายรัฐพล ร้อยดา
ส.อบต.หมู่ 8
โทร : 062-1935693
นายรัฐพล ร้อยดา
ส.อบต.หมู่ 8
โทร : 062-1935693
นายประสิทธิ์ กุลวงษ์
ส.อบต.หมู่ 9
โทร : 087-9535539
นายประสิทธิ์ กุลวงษ์
ส.อบต.หมู่ 9
โทร : 087-9535539
นายสมควร พืชผักหวาน
ส.อบต.หมู่ 9
โทร : 081-6236853
นายสมควร พืชผักหวาน
ส.อบต.หมู่ 9
โทร : 081-6236853
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(จ่าสิบตำรวจ ธนัช ศรีภูมิ)
นายกอบต.แคนเหนือ
โทร : 085-9244189
(จ่าสิบตำรวจ ธนัช ศรีภูมิ)
นายกอบต.แคนเหนือ
โทร : 085-9244189
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร