องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 88 หมู่ที่ 4 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40110 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4330-6130การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
account_box กองช่าง
นายปริญญา พาละเอ็น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081 - 3921213
นายปริญญา พาละเอ็น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081 - 3921213
นายพจนารถ ราชมุณีสุข
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 087 - 6495668
นายพจนารถ ราชมุณีสุข
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 087 - 6495668
นางสาวพัชรียา เพียยุระ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 089-7101493
นางสาวพัชรียา เพียยุระ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 089-7101493
นายมนัส ภาวะโคตร
คนงาน
โทร : 092 - 9196481
นายมนัส ภาวะโคตร
คนงาน
โทร : 092 - 9196481
นายชิตศณุ ไสบาล
คนงาน
โทร : 080 - 4035574
นายชิตศณุ ไสบาล
คนงาน
โทร : 080 - 4035574
นายวัชระ สุดสอาด
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 082-3052447
นายวัชระ สุดสอาด
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 082-3052447
นางสาวภิญญ์นารา สันชิต
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 086-4521863
นางสาวภิญญ์นารา สันชิต
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 086-4521863
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย
นายกอบต. แคนเหนือ
โทร : 080 - 7530555
นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย
นายกอบต. แคนเหนือ
โทร : 080 - 7530555
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 225