messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
account_box กองช่าง
นายปริญญา พาละเอ็น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081 - 3921213
นายพจนารถ ราชมุณีสุข
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 087 - 6495668
นางสาวพัชรียา เพียยุระ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 089-7101493
นายชิตศณุ ไสบาล
คนงาน
โทร : 080 - 4035574
นายสุทธินันท์ นาโพธิ์
คนงาน
โทร : 080-4154378
นางสาววรรณภา บุตรโคตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 061-7394582
นายวรธน จันทะสุระ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 094-7815461