องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
account_box ผูู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
โทร : 080 - 7530555
นายทองใบ กุลวงษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
โทร : 094 - 3936774
นายสนิท ทิทา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
โทร : 064 - 6682039
นายบุญจันทร์ ทีทา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
โทร : 080 - 4158836