messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
chat_bubble ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ.88004 สายทางบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ไปบ้านหนองขี้เห็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ.88004 สายทางบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ไปบ้านหนองขี้เห็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและห้องน้ำบริการผู้มาติดต่อราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยูรอบลานกีฬาสนามฟุตซอล อบต.แคนเหนือ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเจ้าเมือง หมู่ที่ 6 จากบ้านหนองเจ้าเมืองไปชลประทานบ้านหนองเจ้าเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงวัสดุหินคลุก ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 2 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโคกโก หมู่ที่ 7 ข้างวัดศรีสง่าไปบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ.88028 สายทางบ้านโคกโก หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงวัสดุหินคลุก ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 2 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าหลวงหมู่ที่ 4 ตำบลแคนเหนือ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทางระบายน้ำภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 2 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ.88019 สายทางบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ไปหนองแวง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ.88019 สายทางบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ไปหนองแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ.88019 สายทางบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ไปหนองแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน บว 8621 ขอนแก่น
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
1 - 20 (ทั้งหมด 71 รายการ) 1 2 3 4