องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 [27 กันยายน 2565]
กิจกรรมโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ปี 2565 [25 กันยายน 2565]
พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [23 กันยายน 2565]
กิจกรรมวันพุธ ออกกำลังกาย องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ [21 กันยายน 2565]
กิจกรรมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ Khonkaen Zoo "สวนสัตว์ แสนสนุก" ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 [20 กันยายน 2565]
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อบต.แคนเหนือ ประจำปี 2565 [16 กันยายน 2565]
กิจกรรมโครงการจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข)องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ [14 กันยายน 2565]
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 [7 กันยายน 2565]
กิจกรรมเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตน การเป็นข้าราชการที่ดี ในสังก้ดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ [5 กันยายน 2565]
โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565 [3 กันยายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 - 10 (ทั้งหมด 185 รายการ)