messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
chat_bubble ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดอนหมากพริก หมู่ที่ 2 (สามแยกบ้านไทย) ไปศูนย์สาธิตการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลแคนเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลแคนเหนือ ไป(หนองผักหลอด) บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองเจ้าเมือง หมู่ที่ 6 ตำบลแคนเหนือ ไปบ้านป่าปอ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าปอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
ประกาศโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองคูณ หมู่ที่ 3 ไปโคกขามป้อม บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลแคนเหนือ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292
ประกาศโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ไปกกแดง หนองแวงสาธารณประโยชน์ ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330
ประกาศโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 8 ตำบลแคนเหนือ ไป บ้านดอนนาแพง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 306
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็๋กสายทางบ้านหนองคูณ หมู่ที่ 3 ไปโคกขามป้อม บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
ประกาศโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ไปกกแดง หนองแวงสาธารณประโยชน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
ประกาศโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 8 ไปบ้านดอนนาแพง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านลาน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
ปร.5 โครงการ คสล.ทางเข้าศูนย์เด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
61 - 73 (ทั้งหมด 73 รายการ) 1 2 3 4