messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
งานพิธีมงคลสมรส และงานอุปสมบท
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
โครงการอบรม รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
โครงการจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
มอบรถจักรยานสนับสนุนรางวัลสอยดาว วัดสว่างอารมณ์ บ้านห้วยชัน ม.5
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2

chat_bubble ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง ขก.ถ.88004 สายทางบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ไปบ้านหนองขี้เห็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ.88004 สายทางบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ไปบ้านหนองขี้เห็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ.88004 สายทางบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ไปบ้านหนองขี้เห็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) grade
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยูรอบลานกีฬาสนามฟุตซอล อบต.แคนเหนือ grade
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview65
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview80

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
เเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
เเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview186

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม