องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 88 หมู่ที่ 4 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40110 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4330-6130


บริการข้อมูล
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 32
เมื่อวาน 140
เดือนนี้ 4,047
เดือนที่แล้ว 9,371
ทั้งหมด 21,393

account_box กองคลัง
นางสาวศรีสมร บุรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0943920880
นางสาวศรีสมร บุรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0943920880
นางกรรณิกา สุวรรณหาร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
โทร : 087-9991284
นางกรรณิกา สุวรรณหาร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
โทร : 087-9991284
นางสาววิภาภรณ์ กาพล
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทร : 0982062293
นางสาววิภาภรณ์ กาพล
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทร : 0982062293
นางสาวศิริรัตน์ ปัตตะเน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : 0872299755
นางสาวศิริรัตน์ ปัตตะเน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : 0872299755
นางสาวพัลลภา นนทภา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 0615655154
นางสาวพัลลภา นนทภา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 0615655154
นางสาวกมลชนก ใสเสริม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 095-6563691
นางสาวกมลชนก ใสเสริม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 095-6563691
นางสาวสุภาพร หล้ามาชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 087 - 0964098
นางสาวสุภาพร หล้ามาชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 087 - 0964098
นางสาวรุ่งทิพย์ สุวงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 098-6485320
นางสาวรุ่งทิพย์ สุวงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 098-6485320
นางสาวบุษกร ศรีสุข
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 061-9707562
นางสาวบุษกร ศรีสุข
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 061-9707562
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(จ่าสิบตำรวจ ธนัช ศรีภูมิ)
นายกอบต.แคนเหนือ
โทร : 085-9244189
(จ่าสิบตำรวจ ธนัช ศรีภูมิ)
นายกอบต.แคนเหนือ
โทร : 085-9244189