messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
info_outline วิสัยทัศน์
ภาพ

วิสัยทัศน์หน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ “ พัฒนาคน พัฒนาหมู่บ้าน และพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเจริญในทุกๆด้าน เพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืน”