องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
photo ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
photo มอบของขวัญวันคล้ายวันเกิดแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.แคนเหนือ ที่เกิดในห้วงเดือนมกราคม
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
photo การปาฐกถาพิเศษ ในวาระฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo ให้กำลังใจนักกีฬา เข้าร่วมการทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา (ฟุตซอล,ตะกร้อ) ของนักเรียน
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo โครงการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเชิงรุก (เยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ) ม.1 - 9
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
photo โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo ประชุมสภา อบต.แคนเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
photo กิจกรรมเคารพธงชาติ
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo อบรม เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลหมุดหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570) ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
photo ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ครั้งที่ 1/2567
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ อบต.แคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ อบต.แคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
photo พิธีบวงสรวงศาล และไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ พระพุทธชัยมงคลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo พิธีทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo พบปะพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแคนเหนือ และเข้าร่วมโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาล จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
photo ประชุมคณะกรรมการพิจารณางานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2567
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
photo รายงานการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำเดือน มกราคม 2567 กองทุนธนาคารขยะและฌาปนิจชุมชนตำบลแคนเหนือ
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
1 - 20 (ทั้งหมด 1573 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79