องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 88 หมู่ที่ 4 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40110 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4330-6130บริการข้อมูล

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 230
เดือนนี้ 7,542
เดือนที่แล้ว 12,057
ทั้งหมด 30,772

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo การประชุมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
photo กาชาดอำเภอบ้านไผ่ได้นำหน้ากากอนามัยแบบผ้าของกาชาดจำนวน 550 ชิ้น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบลแคนเหนือ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo “ตู้นำสุข” อบต.แคนเหนือ เพื่อนำส่ง “ตู้ปันสุข” อำเภอบ้านไผ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo การประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo การประเมินโครงการรางวัลการบริหารจัดการที่ดีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo ประชุมสภา อบต.แคนเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ ได้รับการประเมินคุณภายใน ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo การประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการพร้อมมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo มอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วนเอดส์ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
161 - 180 (ทั้งหมด 269 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(จ่าสิบตำรวจ ธนัช ศรีภูมิ)
นายกอบต.แคนเหนือ
โทร : 085-9244189
(จ่าสิบตำรวจ ธนัช ศรีภูมิ)
นายกอบต.แคนเหนือ
โทร : 085-9244189