องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 88 หมู่ที่ 4 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40110 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4330-6130บริการข้อมูล

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 173
เดือนนี้ 7,403
เดือนที่แล้ว 11,291
ทั้งหมด 30,006

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน " วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
photo ลงพื้นที่รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับตำบลแคนเหนือ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ใส่ใจ ป้องกัน COVID-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบลแคนเหนือ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo ถวายผ้าป่างานบุญสมโภชพระพุทธบารมีศรีสนธ์ชัย พิธีมหาพุทธาภิเษก​และเอาบุญผะเหวด poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่เกษตรกรรมที่ประสบภัยพิบัติในเขตพื้นที่ตำบลแคนเหนือ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo ร่วมใจต้านภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ปี 2562 ภาคเรียนที่ 2 /2563 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo จดหมายข่าวกองคลัง ประจำเดือนมีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo พิธีเปิดโครงการ ขยะรีไซเคิล ปลอดภัย ห่วงใยสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo ประชุมประจำเดือนระดับตำบล ประจำเดือนมีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo การประชุมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo คณะผู้บริหาร อบต.แคนเหนือ ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนบ้านโคกโก หมูที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo พิธีเปิดโครงการ ปลอดโรค ปลอดภัยไร้ขยะต้นทาง พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo ประชุมสภา อบต.แคนเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo พิธีสมโภชพระมหาโพธิสุวรรณเจดีย์ ณ วัดโพธิ์ทอง บ้านแคนเหนือ ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo การประชุมเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
201 - 220 (ทั้งหมด 267 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(จ่าสิบตำรวจ ธนัช ศรีภูมิ)
นายกอบต.แคนเหนือ
โทร : 085-9244189
(จ่าสิบตำรวจ ธนัช ศรีภูมิ)
นายกอบต.แคนเหนือ
โทร : 085-9244189