องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 88 หมู่ที่ 4 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40110 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4330-6130

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 123
account_box คณะผู้บริหาร
จ่าสิบตำรวจ ธนัช ศรีภูมิ
นายก อบต.แคนเหนือ
โทร : 085-9244189
จ่าสิบตำรวจ ธนัช ศรีภูมิ
นายก อบต.แคนเหนือ
โทร : 085-9244189
นายสุวรรณที ไข่มุกข์
รองนายก อบต.แคนเหนือ
โทร : 083-6600597
นายสุวรรณที ไข่มุกข์
รองนายก อบต.แคนเหนือ
โทร : 083-6600597
นายทองลา สุดเหลือ
รองนายก อบต.แคนเหนือ
โทร : 086-0098295
นายทองลา สุดเหลือ
รองนายก อบต.แคนเหนือ
โทร : 086-0098295
นายไสว ขันทะ
เลขานุการนายก อบต.แคนเหนือ
โทร : 086-8609690
นายไสว ขันทะ
เลขานุการนายก อบต.แคนเหนือ
โทร : 086-8609690
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(จ่าสิบตำรวจ ธนัช ศรีภูมิ)
นายกอบต.แคนเหนือ
โทร : 085-9244189
(จ่าสิบตำรวจ ธนัช ศรีภูมิ)
นายกอบต.แคนเหนือ
โทร : 085-9244189
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร