องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 88 หมู่ที่ 4 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40110 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4330-6130การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
account_box คณะผู้บริหาร
นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
โทร : 080 - 7530555
นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
โทร : 080 - 7530555
นายทองใบ กุลวงศ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
โทร : 094 - 3936774
นายทองใบ กุลวงศ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
โทร : 094 - 3936774
นายสนิท ทิทา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
โทร : 064 - 6682039
นายสนิท ทิทา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
โทร : 064 - 6682039
นายบุญจันทร์ ทีทา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
โทร : 080 - 4158836
นายบุญจันทร์ ทีทา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
โทร : 080 - 4158836
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย
นายกอบต. แคนเหนือ
โทร : 080 - 7530555
นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย
นายกอบต. แคนเหนือ
โทร : 080 - 7530555
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 37