messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 3 สัปดาห์ที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[25 กุมภาพันธ์ 2564]
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 3 สัปดาห์ที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[19 กุมภาพันธ์ 2564]
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 3 สัปดาห์ที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[11 กุมภาพันธ์ 2564]
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 3 สัปดาห์ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[5 กุมภาพันธ์ 2564]
โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 3/2564
กิจกรรมประจำทุกวันพุธตามนโยบายผู้บริหารฯ ทำความสะอาดภายในบริเวณพื้นที่สำนักงาน
ร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2564
เปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563
เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 "สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีความสุข"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 431 - 440 (ทั้งหมด 468 รายการ)