องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้ง [19 พฤศจิกายน 2564]
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยในการเลือกตั้งฯ ประจำปี 2564 [17 พฤศจิกายน 2564]
กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ [16 พฤศจิกายน 2564]
กิจกรรม Big Cleaning Day องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ [10 พฤศจิกายน 2564]
กิจกรรมวันพุธ Big Cleaning Day องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ [4 พฤศจิกายน 2564]
กองช่าง และงานป้องกันฯ ดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวจราจร ในเขตพื้นที่ตำบลแคนเหนือ [2 พฤศจิกายน 2564]
กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ [28 ตุลาคม 2564]
ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล [28 ตุลาคม 2564]
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ [25 ตุลาคม 2564]
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2564 [23 ตุลาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 351 - 360 (ทั้งหมด 447 รายการ)