องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตน การเป็นข้าราชการที่ดี ในสังก้ดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ [5 กันยายน 2565]
โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565 [3 กันยายน 2565]
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [2 กันยายน 2565]
กิจกรรมโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ปี 2565 วัดศรีมหาโพธิ์ บ้านหนองคูณ ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น [26 สิงหาคม 2565]
ลงพื้นที่นำวัสดุยางมะตอยซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุด บริเวณบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลแคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น [25 สิงหาคม 2565]
โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (บ้านดอนหมากพริก) [20 สิงหาคม 2565]
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 4 / 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [19 สิงหาคม 2565]
กิจกรรมวันพุธ 5 ส. ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ [17 สิงหาคม 2565]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ช่วงเย็น) [12 สิงหาคม 2565]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ช่วงเช้า) [12 สิงหาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 271 - 280 (ทั้งหมด 447 รายการ)