องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการ รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 บ้านหนองคูณ ม.3 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น และโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ [21 กรกฎาคม 2565]
กิจกรรมวันพุธ 5 ส. ทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ [20 กรกฎาคม 2565]
โครงการ รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 [20 กรกฎาคม 2565]
โครงการ รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 [19 กรกฎาคม 2565]
โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2565 [13 กรกฎาคม 2565]
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 4 / 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [12 กรกฎาคม 2565]
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 4 / 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [8 กรกฎาคม 2565]
กิจกรรมพิธีอัญเชิญพระพุทธชัยมงคล ประดิษฐาน ณ ศาลพระภูมิแห่งใหม่ และพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือหลังใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 [29 มิถุนายน 2565]
ซ้อมรำบวงสรวงใน พิธีอันเชิญพระพุทธชัยมงคลประดิษฐาน ณ ศาลพระภูมิแห่งใหม่ [22 มิถุนายน 2565]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ [21 มิถุนายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 291 - 300 (ทั้งหมด 447 รายการ)