องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
camera_alt ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่พบปะประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแคนเหนือ และเข้าร่วมโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม [10 มกราคม 2566]
การประชุมประจำเดือน ระดับตำบล ครั้งที่ 2/2566 [9 มกราคม 2566]
มอบสวัสดิการให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแ​คนเหนือ​ หมู่ที่​ 1​- 9 กรณี สูงอายุ [27 ธันวาคม 2565]
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา [26 ธันวาคม 2565]
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา อบต.แคนเหนือ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566 "แคนเหนือเกมส์ 66" วันที่ 3 [25 ธันวาคม 2565]
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา อบต.แคนเหนือ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566 "แคนเหนือเกมส์ 66" วันที่ 2 [24 ธันวาคม 2565]
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อบต.แคนเหนือ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566 [23 ธันวาคม 2565]
โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ [20 ธันวาคม 2565]
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ ครั้งที่ 3/2565 [14 ธันวาคม 2565]
เข้าร่วมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และรับมอบประกาศนียบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) [9 ธันวาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 221 - 230 (ทั้งหมด 447 รายการ)