องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่น 5 [5 กันยายน 2566]
โครงการจัดตั้งชมรมอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านของตำบลแคนเหนือ ประจำปี 2566 [4 กันยายน 2566]
โครงการอบรม และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5 สัปดาห์ที่ 5 ประจำปี 2566 [4 กันยายน 2566]
โครงการชมรมเต้นแอโรบิค องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปี 2566 [1 กันยายน 2566]
ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2566 [31 สิงหาคม 2566]
โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566 (วัดนันทาราม) [31 สิงหาคม 2566]
โครงการชมรมเต้นแอโรบิค องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปี 2566 [30 สิงหาคม 2566]
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2566 [30 สิงหาคม 2566]
โครงการชมรมเต้นแอโรบิค องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปี 2566 [25 สิงหาคม 2566]
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 5 (สัปดาห์ที่ 4) [25 สิงหาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 91 - 100 (ทั้งหมด 447 รายการ)