องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
camera_alt ภาพกิจกรรม
พิธีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 (ช่วงเย็น) [12 สิงหาคม 2566]
พิธีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 (ช่วงเช้า) [12 สิงหาคม 2566]
โครงการชมรมเต้นแอโรบิค องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปี 2566 [11 สิงหาคม 2566]
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 5 (สัปดาห์ที่ 2) [11 สิงหาคม 2566]
โครงการ รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 (บ้านโคกโก ม.7 และบ้านโคกกลาง ม.9) [10 สิงหาคม 2566]
ประชุมโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด งานผ้าไหมศาลาไหมไทยตามรอยแม่ของแผ่นดิน [10 สิงหาคม 2566]
โครงการชมรมเต้นแอโรบิค องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปี 2566 [9 สิงหาคม 2566]
โครงการ รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 (บ้านห้วยชัน ม.5 และบ้านหนองเจ้าเมือง ม.6) [9 สิงหาคม 2566]
โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566 (วัดโพธิ์ทอง) [9 สิงหาคม 2566]
โครงการ รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 (บ้านหนองคูณ ม.3 และบ้านเหล่าหลวง ม.4) [8 สิงหาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 111 - 120 (ทั้งหมด 447 รายการ)