องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 16 [20 มิถุนายน 2565]
โครงการค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 16 [19 มิถุนายน 2565]
พิธีเปิดโครงการค่ายบูรณาการสัตวแพทย์ครั้งที่ 16 [18 มิถุนายน 2565]
พิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 [16 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี พ.ศ.2565 [15 มิถุนายน 2565]
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาดและการติดเชื้อโรคโควิด-19 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง (ผู้สูงอายุ) หมู่ที่ 1 - 9 ปีงบประมาณ 2565 [10 มิถุนายน 2565]
ประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (ประชุมสัญจร ครั้งที่ 1/2565) [9 มิถุนายน 2565]
พิธีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(พิธีตอนเย็น) [3 มิถุนายน 2565]
พิธีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(พิธีตอนเช้า) [3 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมวันพุธ Big Cleaning Day องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ [25 พฤษภาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 301 - 310 (ทั้งหมด 447 รายการ)