องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเคารพธงชาติ [24 เมษายน 2566]
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และคนพิการ "ขยับกาย สบายชีวา ด้วยผ้าขาวม้า" พาสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [12 เมษายน 2566]
การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) [9 เมษายน 2566]
มอบบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) [8 เมษายน 2566]
ประเมินคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ [7 เมษายน 2566]
นิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น [7 เมษายน 2566]
อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำหน่วยเลือกตั้ง [7 เมษายน 2566]
ประชุมประจำเดือนเมษายน [5 เมษายน 2566]
พบปะพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแคนเหนือ [5 เมษายน 2566]
การประชุมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ [4 เมษายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 161 - 170 (ทั้งหมด 447 รายการ)