องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการวัน อปพร. [22 มีนาคม 2566]
พิธีถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2566 [18 มีนาคม 2566]
การแข่งขันกีฬา ทัองถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2566 [17 มีนาคม 2566]
ทอดผ้าป่า บุญพระเวสเทศน์มหาชาติ วัดป่ารัตนวนาราม ม.9 [17 มีนาคม 2566]
การแข่งขันกีฬา ทัองถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2566 [16 มีนาคม 2566]
โครงการจัดการขยะอินทรีย์และบำบัดน้ำเสียในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 [16 มีนาคม 2566]
การแข่งขันกีฬา ทัองถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2566 [15 มีนาคม 2566]
กิจกรรมเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตน [13 มีนาคม 2566]
ทอดผ้าป่า งานบุญมหาชาติ ทอดผ้าป่าสามัคคี วัดศรีมหาโพธิ์ ม.3 บ้านหนองคูณ [10 มีนาคม 2566]
พบปะพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแคนเหนือ และเข้าร่วมโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม [10 มีนาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 181 - 190 (ทั้งหมด 447 รายการ)