องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการ อบต.พบประชาชน เพื่อบูรณาการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (การแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 3 และบ้านห้วยชัน หมู่ที่ 5) [13 มิถุนายน 2566]
โครงการ อบต.พบประชาชน เพื่อบูรณาการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (การแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 บ้านดอนหมากพริก หมู่ที่ 2 และบ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 8) [12 มิถุนายน 2566]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ช่วงเย็น [3 มิถุนายน 2566]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 [3 มิถุนายน 2566]
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน [2 มิถุนายน 2566]
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ ครั้งที่ 1/2566 [26 พฤษภาคม 2566]
ประชุมสภา อบต.แคนเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [15 พฤษภาคม 2566]
กิจกรรมเคารพธงชาติ [15 พฤษภาคม 2566]
ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแคนเหนือ [9 พฤษภาคม 2566]
ประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) ประจำปี 2566 [5 พฤษภาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 151 - 160 (ทั้งหมด 447 รายการ)