องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.แคนเหนือ ครั้งที่ 1/2566 [5 ตุลาคม 2566]
การประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในสังกัดอบต.แคนเหนือ ประจำเดือนกันยายน 2566 [5 ตุลาคม 2566]
ประชุมสัญจร ครั้งที่ 9/2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [4 ตุลาคม 2566]
มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [28 กันยายน 2566]
โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [28 กันยายน 2566]
กิจกรรมเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตน เนื่องด้วยในวันที่ 28 กันยายน 2566 เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย [28 กันยายน 2566]
โครงการ"พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กองทุนหลักประกันสุขภาพและกองทุน LTC องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ [27 กันยายน 2566]
กิจกรรมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามโครงการจิตอาสา รักษ์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ม.1 - ม.9 [25 กันยายน 2566]
โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566 (วัดป่าแสงธรรม) [22 กันยายน 2566]
โครงการบรมเชิงปฎิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566 [20 กันยายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 71 - 80 (ทั้งหมด 447 รายการ)