องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมสุขภาพ เดิน-วิ่ง ป้องกันอัมพาต อบต.แคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2567 [15 ธันวาคม 2566]
ประชุมประจำเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2566 [13 ธันวาคม 2566]
มอบเช็คเงินสนับสนุนโครงการ ยืดสุขก่อนรับเบี้ย หมู่ที่ 1-9 ประจำปีงบประมาณ 2567 [13 ธันวาคม 2566]
ประชุมประจำเดือน ระดับตำบล [13 ธันวาคม 2566]
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ [13 ธันวาคม 2566]
พิธีฮดสรง ณ วัดโพธิ์ทอง บ้านแคนเหนือ ม.1 [13 ธันวาคม 2566]
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปี 2566 [8 ธันวาคม 2566]
กิจกรรมเนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น และรับใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ITA AWARDS 2023 [8 ธันวาคม 2566]
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร [5 ธันวาคม 2566]
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล [4 ธันวาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 31 - 40 (ทั้งหมด 445 รายการ)