องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565/2566 สถาบันการเงินชุมชนตำบลแคนเหนือ [8 สิงหาคม 2566]
โครงการ รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 (บ้านแคนเหนือ ม.1) [7 สิงหาคม 2566]
พิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" [7 สิงหาคม 2566]
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566 [4 สิงหาคม 2566]
โครงการปลูกต้นไม้ล้ำค่า คืนป่าให้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ "ปลูกต้นคูณอัตลักษณ์เมืองขอนแก่น" [4 สิงหาคม 2566]
พิธีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 (ช่วงเย็น) [28 กรกฎาคม 2566]
พิธีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 (ช่วงเช้า) [28 กรกฎาคม 2566]
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ครั้งที่ 3/2566 [27 กรกฎาคม 2566]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 [27 กรกฎาคม 2566]
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาจิตใจ ของโรงเรียนโคกโกโคกกลาง [27 กรกฎาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 121 - 130 (ทั้งหมด 447 รายการ)