องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
camera_alt ภาพกิจกรรม
การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ วันที่สอง [12 ตุลาคม 2564]
รายงานสรุปการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ วันแรก [11 ตุลาคม 2564]
การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ วันเเรก [11 ตุลาคม 2564]
กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ [8 ตุลาคม 2564]
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เข้าร่วมสักการะ ไหว้ศาลพระภูมิประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน ของต้นปีงบประมาณ​ร่ายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 [6 ตุลาคม 2564]
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้พบปะและให้โอวาทแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน พร้อมกล่าวขอบคุณที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกัน มาในการพัฒนาพื้นที่ตำบลแคนเหนือ [29 กันยายน 2564]
กิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องใน "วันพระราชทานธงชาติไทย" ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กันยายนของทุกปี ณ บริเวณเสาธงชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ [29 กันยายน 2564]
กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 [28 กันยายน 2564]
กิจกรรมมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราช ประจำปีงบประมาณ 2564 [28 กันยายน 2564]
กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ [17 กันยายน 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 371 - 380 (ทั้งหมด 447 รายการ)