องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ [16 มีนาคม 2565]
กิจกรรมเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตน องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ [14 มีนาคม 2565]
กิจกรรมวันพุธ Big Cleaning Day องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ [9 มีนาคม 2565]
โครงการตรวจสารเสพติดในบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 [8 มีนาคม 2565]
กิจกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [8 มีนาคม 2565]
กิจกรรมเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตน [7 มีนาคม 2565]
กิจกรรมวันพุธ 5 ส. ทำความสะอาด [2 มีนาคม 2565]
กิจกรรมเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตน [28 กุมภาพันธ์ 2565]
กิจกรรมวันพุธ ออกกำลังกาย [23 กุมภาพันธ์ 2565]
เข้ารับมอบโล่ และเกียรติบัตรเชิดชูศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าผู้ทรงคุณค่า ประจำปี 2564 [23 กุมภาพันธ์ 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 321 - 330 (ทั้งหมด 445 รายการ)