องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตน องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ [1 สิงหาคม 2565]
กิจกรรมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2565 (พิธีช่วงเย็น) [28 กรกฎาคม 2565]
กิจกรรมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2565 (พิธีช่วงเช้า) [28 กรกฎาคม 2565]
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 4 / 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25655 [27 กรกฎาคม 2565]
โครงการ รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 บ้านโคกโก ม.7 บ้านโคกกลาง ม.9 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น [26 กรกฎาคม 2565]
โครงการ รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 บ้านเหล่าหลวง ม.4 บ้านหนองเจ้าเมือง ม.6 และโรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง [25 กรกฎาคม 2565]
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 4/3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [22 กรกฎาคม 2565]
โครงการ รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บ้านห้วยชัน ม.5 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น [22 กรกฎาคม 2565]
โครงการ รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 บ้านหนองคูณ ม.3 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น และโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ [21 กรกฎาคม 2565]
กิจกรรมวันพุธ 5 ส. ทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ [20 กรกฎาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 281 - 290 (ทั้งหมด 445 รายการ)