องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566 (วัดศรีมหาโพธิ์) [24 สิงหาคม 2566]
ลงพื้นที่สุ่มตรวจครัวเรือนและติดตามการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [23 สิงหาคม 2566]
พิธีเปิดโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในโรงเรียนและผู้ปกครอง [22 สิงหาคม 2566]
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2566 [21 สิงหาคม 2566]
โครงการชมรมเต้นแอโรบิค องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปี 2566 [18 สิงหาคม 2566]
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 5 (สัปดาห์ที่ 3) [18 สิงหาคม 2566]
โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566 (วัดธรรมเจดีย์) [16 สิงหาคม 2566]
พิธีเปิดโครงการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนสีขาว โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ [16 สิงหาคม 2566]
ประชุมสภา อบต.แคนเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [15 สิงหาคม 2566]
กิจกรรมเคารพธงชาติ [15 สิงหาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 101 - 110 (ทั้งหมด 447 รายการ)