องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
camera_alt ภาพกิจกรรม
มอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปี พ.ศ. 2565 [30 กันยายน 2565]
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 [27 กันยายน 2565]
กิจกรรมโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ปี 2565 [25 กันยายน 2565]
พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [23 กันยายน 2565]
กิจกรรมวันพุธ ออกกำลังกาย องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ [21 กันยายน 2565]
กิจกรรมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ Khonkaen Zoo "สวนสัตว์ แสนสนุก" ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 [20 กันยายน 2565]
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อบต.แคนเหนือ ประจำปี 2565 [16 กันยายน 2565]
กิจกรรมโครงการจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข)องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ [14 กันยายน 2565]
ตรวจสอบถนนดินที่เกิดการกัดเซาะ บ้านหนองคูณ ม.3 และบ้านหนองเจ้าเมือง ม.6 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น [8 กันยายน 2565]
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 [7 กันยายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 261 - 270 (ทั้งหมด 447 รายการ)