องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ [25 ตุลาคม 2566]
ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ พระพุทธชัยมงคลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ [25 ตุลาคม 2566]
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช" [23 ตุลาคม 2566]
"โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ" [20 ตุลาคม 2566]
ทอดเทียน (โฮม) ในห้วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 [19 ตุลาคม 2566]
การประชุมคณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [17 ตุลาคม 2566]
พิธีการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน "วันนวมินทรมหาราช" [13 ตุลาคม 2566]
ลงพื้นที่พบปะประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแคนเหนือ และเข้าร่วมโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [10 ตุลาคม 2566]
มอบบ้านตามโครงการซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้คนบ้านไผ่ไม่ทิ้งกัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข อย่างยั่งยืน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น [9 ตุลาคม 2566]
โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566 (วัดมรรควัน) และ (สำนักสงฆ์รัตนวราราม) [6 ตุลาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 61 - 70 (ทั้งหมด 447 รายการ)