messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567[2 เมษายน 2567]
พิธีปัจฉิมนิเทศ​และมอบประกาศนียบัตรแก่เด็กนักเรียนที่จบตามหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566[29 มีนาคม 2567]
โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567[26 มีนาคม 2567]
การประชุมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนของอบต.แคนเหนือ ครั้งที่ 1/2567[25 มีนาคม 2567]
โครงการบรรพชาสามเณรภาคภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 1[25 มีนาคม 2567]
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567[22 มีนาคม 2567]
ประชุมกองทุนสวัสดิการ อปพร.ตำบลแคนเหนือ ประจำปี พ.ศ.2567[22 มีนาคม 2567]
พิธีเปิดโครงการวัน อปพร. ตำบลแคนเหนือ[22 มีนาคม 2567]
โครงการปลูกต้นไม้ล้ำค่า คืนป่าให้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย[18 มีนาคม 2567]
งานทำบุญพระเวสเทศน์มหาชาติ วัดสว่างจูมทอง บ้านหนองเจ้าเมือง[15 มีนาคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 51 - 60 (ทั้งหมด 516 รายการ)