องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
camera_alt ภาพกิจกรรม
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (พิธีตอนเช้า) [13 ตุลาคม 2565]
ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก สายทางบ้านเหล่าหลวง - บ้านโคกโกโคกกลาง [12 ตุลาคม 2565]
โครงการส่งเสริมประเพณีออกพรรษา ณ วัดป่าแสงธรรม บ้านดอนหมากพริก ม.2 และวัดมรรควัน (วัดป่าดู่) บ้านห้วยชัน ม.5 [10 ตุลาคม 2565]
โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2566 [7 ตุลาคม 2565]
ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก สายทางบ้านดอนหมากพริก - ดอนนาแพง และสายทางหนองน้ำใส - บ้านโคกโก โคกกลาง [7 ตุลาคม 2565]
ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนชำรุดบริเวณสายทางบ้านดอนหมากพริก - ดอนนาแพง และสายทางบ้านโคกโก - โคกกลาง ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น [6 ตุลาคม 2565]
ลงพื้นที่นำวัสดุหินคลุกเทพื้นถนน บริเวณคอสะพานบ้านแคนเหนือ จุดแนวข้างวัดศรีมหาโพธิ์ บ้านหนองคูณ และปรับเกรดดินบนพื้นถนนหน้าปั้มบริการน้ำมันตรงข้ามโรงงานปูนซีเมนต์ [5 ตุลาคม 2565]
สักการะ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ พระพุทธชัยมงคลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานของต้นปีงบประมาณ​รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 [5 ตุลาคม 2565]
ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่บ้านดอนหมากพริก ม.2 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น [3 ตุลาคม 2565]
กิจกรรมโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ปี 2565 [3 ตุลาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 251 - 260 (ทั้งหมด 447 รายการ)