องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันพุธ 5 ส. ทำความสะอาดบริเวณ รอบอาคารสำนักงานในองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ [18 พฤษภาคม 2565]
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [9 พฤษภาคม 2565]
โครงการ อบต.พบประชาชน เพื่อการบูรณาการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (การแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง พ.ศ.2561 - 2565) พร้อมทั้งทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (บ้านหนองเจ้าเมือง หมู่ที่ 4 บ้านโคกโก หมู่ที่ 7... [22 เมษายน 2565]
โครงการ อบต.พบประชาชน เพื่อการบูรณาการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (การแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง พ.ศ.2561 - 2565) พร้อมทั้งทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 4 และ บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 5) [21 เมษายน 2565]
โครงการ อบต.พบประชาชน เพื่อการบูรณาการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (การแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง พ.ศ.2561 - 2565) พร้อมทั้งทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 และบ้านหนองคูณ หมู่ที่ 3) [20 เมษายน 2565]
โครงการ อบต.พบประชาชน เพื่อการบูรณาการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (การแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง พ.ศ.2561 - 2565) พร้อมทั้งทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (หมู่ที่ 2 บ้านดอนหมากพริก ,หมู่ที่ 8 บ้านลิ้นฟ้า) [19 เมษายน 2565]
โครงการ "ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการประจำปี 2565" [8 เมษายน 2565]
กิจกรรมเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตน องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ [4 เมษายน 2565]
"โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ" [30 มีนาคม 2565]
กิจกรรมเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตน องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ [28 มีนาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 311 - 320 (ทั้งหมด 447 รายการ)