องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเคารพธงชาติ และร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 [10 กรกฎาคม 2566]
ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแคนเหนือ และเข้าร่วมโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม [7 กรกฎาคม 2566]
ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม [6 กรกฎาคม 2566]
พิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 [30 มิถุนายน 2566]
โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ [23 มิถุนายน 2566]
พิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566 [22 มิถุนายน 2566]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ภาคเรียนที่ 1/2566 [20 มิถุนายน 2566]
กิจกรรมเคารพธงชาติ [19 มิถุนายน 2566]
โครงการ อบต.พบประชาชน เพื่อบูรณาการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (การแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (บ้านหนองเจ้าเมือง หมู่ที่ 6 และบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9) [15 มิถุนายน 2566]
โครงการ อบต.พบประชาชน เพื่อบูรณาการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (การแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 4 และบ้านโคกโก หมู่ที่ 7) [14 มิถุนายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 141 - 150 (ทั้งหมด 447 รายการ)