messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
camera_alt ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีการศึกษา 2567 [13 มิถุนายน 2567]
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนศพด.อบต.แคนเหนือ ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1/2567[12 มิถุนายน 2567]
จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 256[4 มิถุนายน 2567]
พิธีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ช่วงเย็น[3 มิถุนายน 2567]
พิธีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ช่วงเช้า[3 มิถุนายน 2567]
ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดิน เพื่อขยายเขตวัด วัดศรีสง่า บ้านโคกโก[31 พฤษภาคม 2567]
กิจกรรมโครงการ 1 อปท.1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติฯ[31 พฤษภาคม 2567]
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี[31 พฤษภาคม 2567]
การประชุมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนของอบต.แคนเหนือ ครั้งที่ 3/2567[30 พฤษภาคม 2567]
ลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบการ โรงเลื่อยไม้ บ้านโคกกลาง ม.9[30 พฤษภาคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 21 - 30 (ทั้งหมด 516 รายการ)