องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
camera_alt ภาพกิจกรรม
งานรัฐพิธี "งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2567 [17 มกราคม 2567]
กิจกรรมวันครู ท้องถิ่น ประจำปี 2567 [16 มกราคม 2567]
กิจกรรมเคารพธงชาติ [15 มกราคม 2567]
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 [13 มกราคม 2567]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 [10 มกราคม 2567]
ประชุมประจำเดือน ระดับตำบล [10 มกราคม 2567]
บันทึกข้อตกลง(MOU) โครงการสถานสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2566 [10 มกราคม 2567]
ประชุมประจำเดือนมกราคม 2567 [9 มกราคม 2567]
ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ [8 มกราคม 2567]
พิธีฮดสรง (เถราภิเษก) พระอธิการศักดิ์ดา สมาจาโร เจ้าอาวาสวัดสวนป่าแสงธรรม [24 ธันวาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 21 - 30 (ทั้งหมด 447 รายการ)