messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
"โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ"
รายละเอียด : วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของอบต.แคนเหนือ ร่วมกิจกรรม "โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ" โดยปราบวัชพืชสองข้างทางและซ่อมบำรุงถนนสายหลักในเขตพื้นที่รับผิดชอบเริ่มจากสายทางหนองน้ำใส - โคกโก
ผู้โพส : admin