messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
โครงการอบรม และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5 สัปดาห์ที่ 5 ประจำปี 2566
รายละเอียด : วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 5 สัปดาห์ที่ 5 ประจำปี 2566 โดยมี วิทยากร "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ บรรยายในหัวข้อ เรื่อง เทคนิคการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ "นายวิฑูรย์ แนวคำดี" ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ ในหัวข้อ หลักการทำงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนของผู้สูงอายุ และ "จ่าเอกเทียนชัย นนทะเสน" ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ในหัวข้อ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาความร่วมมือ ภาคีเครือข่าย ในการสร้างความเข้มแข็งของผู้สูงอายุในชุมชน ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
ผู้โพส : admin