messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
2.หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีพ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
1.5 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
1.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
1.3 การพัฒนาบุคลากร ปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
1.2การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
1.1การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
27.5 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
27.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
27.3 การพัฒนาบุคลากร ปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
27.2 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
27.1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
1.1 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 302
1.2 หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
1.3 หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256
2.1 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
2.2 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
1 - 20 (ทั้งหมด 33 รายการ) 1 2