ชื่อเรื่อง : 27.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปี พ.ศ.2564
รายละเอียด : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร - การพัฒนาบุคลากร - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
ชื่อไฟล์ : 19NKPFiFri21732.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ukes7xEFri21739.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : yGctshZFri21745.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 0Z0ZJSxFri21752.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : msnAgzaFri21759.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : nMOKi9oFri21805.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : bwdSqPrFri21813.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้