ชื่อเรื่อง : 27.2 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปี พ.ศ. 2564
รายละเอียด : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร - การพัฒนาบุคลากร - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
ชื่อไฟล์ : rgvt19JFri20517.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : KebiJCLFri20522.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : xtopBwEFri20526.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : DH7ITx5Fri20533.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้