ชื่อเรื่อง : 27.1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ปี พ.ศ. 2564
รายละเอียด : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร - การพัฒนาบุคลากร - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
ชื่อไฟล์ : gLY12TmFri15223.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 0Xuaxp9Fri15230.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : A6ZZiDCFri15239.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : VQd84G5Fri15249.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : usXB0EAFri15335.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : wVAYxJoFri15341.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้