ชื่อเรื่อง : 27.5 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ปี พ.ศ.2564
รายละเอียด : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร - การพัฒนาบุคลากร - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
ชื่อไฟล์ : CSIcRMUFri22600.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : CaS8sjqFri22630.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : p8sNt4vFri22634.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : TNr5OtRFri22638.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : GPnrygYFri22643.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : G0kuaL9Fri22650.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 0zmlYqEFri22656.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้