องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
image กองทุนสวัสดิการชุมชน
ประชุมเตรียมความพร้อมในการขอรับงบสมทบโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ปี 2567 [24 ตุลาคม 2566]
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ บ้านลิ้นฟ้า หมู่ 8 [24 ตุลาคม 2566]
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ กรณี นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล และ กรณี เสียชีวิต [21 ตุลาคม 2566]
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ บ้านดอนหมากพริก หมู่ 2 [17 ตุลาคม 2566]
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ บ้านแคนเหนือ หมู่ 1 [25 กันยายน 2566]
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ กรณี เสียชีวิต [21 กันยายน 2566]
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ บ้านหนองคูณ หมู่ 3 [21 กันยายน 2566]
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ บ้านลิ้นฟ้า หมู่ 8 [20 กันยายน 2566]
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ กรณี เสียชีวิต [15 กันยายน 2566]
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ บ้านหนองคูณ หมู่ 3 [13 กันยายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 - 20 (ทั้งหมด 154 รายการ)