องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
image กองทุนหลักประกันสุขภาพ
โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ [21 มีนาคม 2566]
โครงการสุขภาพฟันดี มีสุข โรงเรียนบ้านแคนเหนือ [17 มีนาคม 2566]
โครงการวัยใส ห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนโคกโกโคกกลาง [16 มีนาคม 2566]
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพจิตดี สุขภาพกายดี ชีวีมีสุข [15 มีนาคม 2566]
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [7 กุมภาพันธ์ 2566]
ประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [25 ตุลาคม 2565]
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็ก โรงเรียนโคกโกโคกกลาง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ [7 กรกฎาคม 2565]
โครงการรู้เท่าทันและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบ้านแคนเหนือ [4 กรกฎาคม 2565]
ประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ครั้งที่ 2/2565 [4 กรกฎาคม 2565]
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 [30 มิถุนายน 2565]
1 2 3 4 21 - 30 (ทั้งหมด 40 รายการ)