องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้นำในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ เพื่อนำไปแจกจ่ายผู้ได้รับผลกระทบด้านการดำรงชีพ จากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
รายละเอียด : วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด (รักษาราชการแทน ปลัด อบต.แคนเหนือ) พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ และท่านสมาชิกอบต.แคนเหนือ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้นำในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ เพื่ิอนำไปแจกจ่ายผู้ได้รับผลกระทบด้านการดำรงชีพ จากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพเบื้องต้นและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ณ เขตพื้นที่ตำบลแคนเหนือ
ผู้โพส : admin