องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
image กองทุนหลักประกันสุขภาพ
โครงการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเชิงรุก (เยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ) ม.1 - 9 [16 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2567 [16 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ครั้งที่ 3/2567 [31 มกราคม 2567]
โครงการส่งเสริมสุขภาพ เดิน-วิ่ง ป้องกันอัมพาต อบต.แคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2567 [15 ธันวาคม 2566]
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ครั้งที่ 2/2567 [8 พฤศจิกายน 2566]
ประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ครั้งที่ 1/2567 [26 ตุลาคม 2566]
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.แคนเหนือ ครั้งที่ 1/2566 [5 ตุลาคม 2566]
โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [28 กันยายน 2566]
โครงการ"พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กองทุนหลักประกันสุขภาพและกองทุน LTC องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ [27 กันยายน 2566]
โครงการบรมเชิงปฎิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566 [20 กันยายน 2566]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 44 รายการ)