องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
image กองทุนหลักประกันสุขภาพ
โครงการสายใจห่วงใยโควิด โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ [24 มิถุนายน 2565]
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาดและการติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 [26 เมษายน 2565]
มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้นำในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ เพื่อนำไปแจกจ่ายผู้ได้รับผลกระทบด้านการดำรงชีพ จากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 [18 มีนาคม 2565]
ยืดสุขก่อนรับเบี๊ย ประจำปี 2563
โครงการส่งเสริมสุขภาพ รณรงค์การออกกำลังกาย องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่1/2564
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ประชุมกองทุุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 4 / 2560
โครงการฝึกอบรมแกนนำส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุและผู้พิการฯ ปีงบประมาณ2560
ประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และประเมินผล การบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประจำปี 2561
1 1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ)