องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
image กองทุนหลักประกันสุขภาพ
กองทุนฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ (ธนาคารขยะ) [29 ตุลาคม 2565]
ประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [25 ตุลาคม 2565]
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็ก โรงเรียนโคกโกโคกกลาง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ [7 กรกฎาคม 2565]
โครงการรู้เท่าทันและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบ้านแคนเหนือ [4 กรกฎาคม 2565]
ประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ครั้งที่ 2/2565 [4 กรกฎาคม 2565]
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 [30 มิถุนายน 2565]
โครงการสายใจห่วงใยโควิด โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ [24 มิถุนายน 2565]
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาดและการติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 [26 เมษายน 2565]
มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้นำในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ เพื่อนำไปแจกจ่ายผู้ได้รับผลกระทบด้านการดำรงชีพ จากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 [18 มีนาคม 2565]
ยืดสุขก่อนรับเบี๊ย ประจำปี 2563
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 16 รายการ)